An attitude of genuine non-action

An attitude of genuine non-action 1
2020
Zeichentusche auf Papier
42 × 29,7 cm

An attitude of genuine non-action 2
2020
Zeichentusche auf Papier
42 × 29,7 cm

An attitude of genuine non-action 3
2020
Zeichentusche auf Papier
42 × 29,7 cm

An attitude of genuine non-action 4
2020
Zeichentusche auf Papier
42 × 29,7 cm

An attitude of genuine non-action 5
2020
Zeichentusche auf Papier
42 × 29,7 cm

An attitude of genuine non-action 6
2020
Zeichentusche auf Papier
42 × 29,7 cm

An attitude of genuine non-action 7
2020
Zeichentusche auf Papier
42 × 29,7 cm

An attitude of genuine non-action 8
2020
Zeichentusche auf Papier
42 × 29,7 cm

An attitude of genuine non-action 9
2020
Zeichentusche auf Papier
42 × 29,7 cm

An attitude of genuine non-action 10
2020
Zeichentusche auf Papier
42 × 29,7 cm

An attitude of genuine non-action 11
2020
Zeichentusche auf Papier
42 × 29,7 cm

An attitude of genuine non-action 12
2020
Zeichentusche auf Papier
42 × 29,7 cm

An attitude of genuine non-action 13
2020
Zeichentusche auf Papier
42 × 29,7 cm

An attitude of genuine non-action 14
2020
Zeichentusche auf Papier
42 × 29,7 cm

An attitude of genuine non-action 15
2020
Zeichentusche auf Papier
42 × 29,7 cm